יום חמישי, 22 באפריל 2010

רפלקציה

- מהו הערך הנבחר? מדוע בחרתם בערך זה?

בחרנו בערך כיבוד הורים מכיוון שזהו ערך משמעותי בעבורנו, הקשר עם הורינו חשוב לנו ואנחנו חושבים שיש להעניק להם את היחס המגיע להם ולתת להם את הכבוד הנדרש.

-מה מטרת העבודה?

מטרת העבודה היא להעמיק את הידע שלנו בנושא היחס להורים, ולהבין למה אנחנו צריכים לכבד אותם

- מה היו שיקולי הדעת בבחירת הטקסטים?

האם טקסט זה מתאים לנושא?, האם טקסט זה כתוב בשפה נאותה?, האם הוא יעניין את קוראי הבלוג?

- כיצד מתקשרים הטקסטים שבחרתם לערך?

הפתיחה מסבירה בכלליות את מצוות כיבוד ההורים, המדרש מראה כיצד אדם יכול לכבד או לא לכבד את הוריו במצבים שונים, הכתבה מסבירה למה אנחנו חייבים לכבד את הורינו, המצווה מראה את פירוט המצווה בתנ"ך, והשעשועים וכיופים מראים קריקטורות מצחיקות אשר מעבירות מסר על הקשר בין הורים לילדים.

- באילו כלים אינטרנטים השתמשתם?

במנועי חיפוש כמו גוגל, בבלוג, ובאנציקלופדיות ואתרי מידע כמו ויקיפדיה.

- מה היו שיקולי הדעת שהפעלתם בבחירת העיצוב?

חשבנו שאנחנו זקוקים לעיצוב רגוע, שאינו רציני מדי אך שלא יעשה צחוק מן הנושא. שילבנו תמונות הממחישות את נושא המלל.

- תארו את תהליך העבודה הקבוצתית

נפגשנו פעמיים, כל פעם בבית של מישהו אחר. בהתחלה העלינו רעיונות בנושא צורת הגשת העבודה- כמסמך או כבלוג, לאחר מכן כל אחד חיפש חומר בביתו בנושא ולבסוף ריכזנו את כל החומרים יחד ובחרנו בטקסטים המתאימים. אחר כך דנו בנושא העיצוב והכנו את הפעילות הכיתתית, כל אחד טרם מהידע שלו וטרם רעיונות חדשים. מאוד נהנינו מצורת עבודה זו ואנחנו מקווים לעבוד בקבוצות גם בעתיד.

מגישים: ערן פרבר, דניאל סקודרה, גל קצב, רז להב

יום רביעי, 21 באפריל 2010

בדיחות וכיופים

מתוך אתר שורש

המצווה

הציווי "כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ, וְאֶת-אִמֶּךָ--לְמַעַן, יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ, עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר-יְ-ה-וָ-ה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָך"" מתפרש בשני אופנים:

כבד את הוריך וחייך יתארכו; מי שכיבד את הוריו חייו יתארכו.
כבד את הוריך ויהיו לך ימים ארוכים כלומר תספיק יותר.
מצווה זו מתחלקת לשני חלקים:

החלק החיובי-עשייתי של כיבוד ההורים, לעשות פעולות שמכבדות אותם:
"כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ, כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, לְמַעַן יַאֲרִיכֻן יָמֶיךָ, וּלְמַעַן יִיטַב לָךְ, עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ, נֹתֵן לָךְ" (דברים ה' ט"ז).
חלק ה"לא תעשה" המורה להתייחס אליהם ביראת כבוד ולא לעבור על דברם:
"אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ, וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ, אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם" (ויקרא י"ט ג').
בחוק המקראי היה מוטל עונש מוות על בן שמקלל את הוריו (ויקרא כ', ט') או מכה אותם (שמות כ"א, ט"ו). כמו כן, במקרא ישנו המושג בן סורר ומורה שמתואר כצעיר פורק עול "שזולל וסובא" (ספר דברים כ"א, י"ח-כ"א) והוא אבטיפוס לאדם שעובר על מצווה בסיסית זו, של כיבוד אב ואם, ולפי החוק המקראי עונשו היה מוות.

על פי חז"ל, חובת כיבוד ההורים הוסמכה לחובת כיבוד האלוהים - "הוקש כבוד אב לכבוד המקום".

המשנה (מסכת כריתות ו' ט') קובעת סדר עדיפויות בין ההורים, מבחינת מעמדם במשפחה, במקרה של התנגשות בין כבודם ורצונותיהם. לפי המשנה מעמדו של האב קודם למעמדה של האם וכבודו קודם לכבודה:

האב קודם לאם בכל מקום; יכול שכבוד האב עודף על כבוד האם--תלמוד לומר "איש אימו ואביו תיראו" (ויקרא יט, ג), מלמד ששניהם שקולין. אבל אמרו חכמים, האב קודם לאם בכל מקום, מפני שהוא ואימו חייבין בכבוד אביו.


פשוטו של מקרא משווה בין כבוד האם לכבוד האב. הרמב"ם, במשנה תורה, הלכות ממרים הבין את פשט הפסוק: "הקדים אב לאם בכבוד, והקדים אם לאב במורא -- ללמד ששניהם שווין, בין לכבוד בין למורא".

למרות זאת הכריעו חכמי המשנה, כי אם האב והאם נשואים, קודם כבודו של האב לכבודה של האם. הם נימקו זאת בכך "שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך" (ברייתא, מובאת בתלמוד מסכת קידושין ל"א א'). היו חוקרים שטענו, שהכרעה זאת הוכתבה על ידי המציאות החברתית בעולמם של חכמי המשנה, אז היה מעמדה של האשה נחות בהרבה ממעמדו של גבר.‏‏[1] אך כאמור, התלמוד קובע מפורשות כי אם ההורים גרושים אין כל הבדל בין חובת כיבוד האב לחובת כיבוד האם, ורק אם הם נשואים קודמת חובת כיבוד האב, מכיוון שגם האם חייבת בכבודו של בעלה - האב.

המצווה מטילה חובה על הצאצא (בן או בת) לכבד את הוריו (לא לבזות אותם, לא לזלזל בהם, לא לסתור את דבריהם בפומבי וכו') ולא לגרום להם צער כמו גם לטפל בהם לעת זקנה - לזון אותם, לדאוג לרווחתם, לסעוד אותם במידת הצורך ולאחר פטירתם להביא אותם לקבר ישראל.

לפי דעת רוב הפוסקים, אין כיבוד ההורים מחייב את הילד לציית להם בעניינים שאינם קשורים לכבודם ואין מוטלת עליו חובה לנהוג בענייניו הפרטיים לפי הוראתם.

מצוות כיבוד הורים היא אחת המצוות היחידות ששכרן כתוב וידוע - אריכות ימים. עם זאת, התלמוד משנה את פשטו של הכתוב: "למען יאריכון ימיך - בעולם שכולו ארוך", דהיינו בעולם הבא.

את המצווה משלימים מצוות ואיסורים נוספים כמו מצוות מורא אב ואם ואיסור קילול אב ואם (שעונשו מוות).

שורשי המצווה הם, לפי הרמב"ם, בהכרת התודה שכל ילד צריך להרגיש כלפי הוריו על הבאתו לעולם (על פי היהדות בתהליך הלידה שותפים האב, האם והקב"ה) ועל גידולו.

בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי ישנם דיונים רבים בהקשר לכיבוד הורים, הן הלכתיים והן אגדתיים-מוסריים. אחד המפורסמים שבהם הוא סיפור דמא בן נתינה.

גם בחוקי חמורבי ניתן למצוא התייחסות למצוות כיבוד אב ואם, אך שם העונש חמור פחות מאשר במקרא: "בן כי יכה את אביו, הם את ידיו יקצצו" (סעיף 195) ואילו במקרא דינו מוות.

מגישים: ערן פרבר, דניאל סקודרה, רז להב, גל קצב

כתבה
כיבוד הורים הוא אחד הציוויים הקשים ביותר בתורה. האם באמת יש לציית לכל מה שהם אומרים? מה קורה כאשר חולקים עליהם?
אנו טועים לחשוב שהורינו חייבים לנו משהו. אנו סבורים שעליהם להאכיל ולהלביש אותנו, לשלם עבורינו את שכר הלימוד ולממן את החתונה שלנו. אחרי הכל, לא ביקשנו מהם להיוולד, נכון? טעות. הורינו אינם חייבים לנו כלום. אנחנו אלה שחייבים להם. הרי הם העניקו לנו את החיים.
עלינו להכיר תודה על מתנת החיים הזו, והיא אמורה לגרום לנו לרצות להחזיר טובה להורינו.
אין הכרח שהכרת הטובה תהיה חומרית. בתלמוד כתוב שגם אם נגיש להורינו סעודת-מלכים, לא בהכרח קיימנו בזאת את מצוות כיבוד ההורים. בהמשך כתוב שלעיתים גם הגשת "דייסת שעורה" תיחשב כקיום המצווה בהידור רב.
האתגר שלנו הוא לקבל את מה שנתנו לנו ההורים, ולהפיק מכך את המרב.
ההבדל הוא בגישה שלנו. אין שום תועלת במתנות חומריות, אם הן ניתנות ללא סבר פנים יפות, וללא הכרת התודה עבור כל מה שקיבלנו מהורינו.
האתגר שלנו הוא לקבל את מה שנתנו לנו ההורים, את הטוב ואת הרע, ולנסות להפיק את המירב ממה שיש בידינו.
הטעויות שלהם אינן פוטרות אותנו מלהעניק להם יחס של כבוד. נדגיש זאת שוב, הם העניקו לנו את החיים.


מתוך האתר aish
מגישים: גל קצב, רז להב, דניאל סקודרה, ערן פרבר

שירים


אבא שלי
עוזי חיטמן
מילים: תלמה אליגון רוז לחן: נמרוד טנא
לאבא שלי יש סולם
מגיע כמעט עד שמיים
ואבא שלי כה רעב
אוכל ארוחה פעמיים
ואבא שלי הוא הטוב מכולם
ואבא שלי הוא הכי בעולם
ורק בגללי הוא האבא שלי
כי הבטיח הוא לי
שהוא רק שלי

ואבא הביא מתנה
קטר על פסים של רכבת
ואבא הביא לי בובה
יודעת לשיר ולשבת
ואבא שלי הוא חכם מכולם
ואבא שלי הוא הכי בעולם
ורק בגללי הוא האבא שלי
כי הבטיח הוא לי
שהוא רק שלי

לאבא'לה יש מכונית
כמו אווירון בשמיים
לאבא שלי יש שעון
אינו מתקלקל גם במים
ואבא שלי, הוא יודע המון
אנגלית, צרפתית, ואפילו חשבון
ורק בגללי הוא האבא שלי
כי הבטיח הוא לי
שהוא רק שלי

ואבא שלי משחק
איתי בכדור ובג'ולים
ואבא שלי לי הביא
אלבום וגם יופי של בולים
אז למה כששרתי לו שיר שאהב
נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו
אז למה כששרתי לו שיר שאהב
נרדם הוא פתאום ועצם - את - עיניו

אבא, למה?


אמא
משה פרץ
מילים ולחן: משה פרץ

אמא
מתפללת בשבילך
ועושה למענך
את הטוב שבעולם
אמא
שיודעת בלי לשאול
לא תתן לך ליפול
כשעצוב לך תבוא ותלטף
בזרועותיה תתעטף
וכשצריך מילה טובה
שתחמם את הלב

אמא
תודה לך על כל מה שלי נתת
בכל מה שעשיתי, האמנת
אותי תמיד על דרך מלך שמת
תמיד רצית שיהיה לי טוב

יש אחת שבעולם הזה
כולם קוראים לה אמא
שנותנת ודואגת
ועושה למענך הכל


http://www.youtube.com/watch?v=T9vXwZYt76s


מגישים: רז להב, גל קצב, ערן פרבר, דניאל סקודרה

פתיחה

מצוות כיבוד הורים - "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ" (שמות כ 12) - היא הדיבר החמישי בעשרת הדיברות, והיא חוזרת בספר דברים (ה 15), ובניסוח שונה במקצת - בספר ויקרא (יט 3): "אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ". התורה מבטיחה שכר על כיבוד הורים: "לְמַעַן יַאֲרִיכֻן יָמֶיךָ וּלְמַעַן יִיטַב לָךְ" (דברים ה 15), ואילו המקלל את אביו ואמו או מכה אותם - "מוֹת יוּמָת" (שמות כא 16 - 17). חשיבותה של מצוות כיבוד הורים באה לידי ביטוי גם בפרשת הקללות: הקללה הראשונה נוגעת לעובדי אלילים, והשנייה - לזלזול בהורים: "אָרוּר מַקְלֶה (=מזלזל ב)אָבִיו וְאִמּוֹ" (דברים כז 16). הנביא יחזקאל מונה את הזלזול בהורים כאחד מחטאי העם: "אָב וָאֵם הֵקַלּוּ בָךְ" (יחזקאל כב 7), ושלמה המלך מייעץ: "שְׁמַע לְאָבִיךָ זֶה יְלָדֶךָ וְאַל תָּבוּז כִּי זָקְנָה אִמֶּךָ" (משלי כג 22) ומציין את התוצאות החמורות של ההתעלמות מציווי זה (ל 17). נראה כי בתקופת המקרא מצוות כיבוד אב ואם "לא הייתה דרישה אידאלית בלבד, אלא מציאות סוציאלית יומיומית", שהרי בכל התנ"ך נזכר רק מקרה אחד של מרד בן באביו (מרד אבשלום בדויד), והנורמה המקראית הייתה זו שבה "בֵּן יְכַבֵּד אָב" (מלאכי א 6).
במקורות חז"ל נזכרת מצוות כיבוד הורים כאחת משלוש המצוות ש"אדם אוכל מפרותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא." ועוד נאמר, כי "גדול הוא כיבוד אב ואם, שהעדיפוֹ הקדוש ברוך הוא יותר מכיבודו." חז"ל השוו בין כיבוד ההורים ליראת האל ובכך הוסיפו היבט של רוממות ליחס הראוי להורים, שהם שותפים לאל בהבאת ילדים לעולם:"שלושה שותפין הן באדם: הקב"ה (=הקדוש ברוך הוא), ואביו, ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקב"ה: מעלה אני עליהם כאילו דָרְתִי (=גרתי) ביניהם וכיבדוני." מקורות חז"ל מעידים על התפיסה כי "קיים קשר הדוק בין יציבות הקשר המשפחתי והיכולת של הבן לקבל את המעמד המיוחד של ההורים לבין פיתוח היכולת שלו לקבל עול מלכות שמיים." ואף על פי שהמצווה מנוסחת בלשון זכר ופונה אל הבן - היא חלה במידה שווה גם על הבן וגם על הבת.
פירוט הציוויים הקשורים לכיבוד הורים אינו נזכר בתורה והוא מופיע במקורות חז"ל, המציגים חובות (עֲשֵׂה ולא תעשה) של הילדים כלפי הוריהם, ובהם: הדאגה למזונו וללבושו ולכלל צרכיו של ההורה - לצד איסורים המתחייבים מיראת הכבוד להורה: "לא יישב במקומו ולא ידבר במקומו ולא יסתור את דבריו." את מרכזיותה של מצוות כיבוד הורים ממחישים חז"ל בסיפורים רבים, דוגמת מדרשי אגדה על כיבוד אב של עשיו ועל יחסם של חכמים להוריהם, כגון הסיפור על רבי טרפון, ש"הייתה לו אם זקנה. כל פעם שהייתה רוצה לעלות למיטה - גחן לה ועלתה עליו. וכשהייתה יורדת - ירדה עליו." חז"ל מביאים גם דוגמאות של נוכרים (עובדי אלילים) שהצטיינו בכיבוד הורים, כגון דמא בן נתינה מאשקלון. חז"ל גם הגדירו כיבוד הורה כמילוי רצונו, גם במקרים שבהם רצון זה נראה (לילדיו או לזולתו) כביזויו של ההורה.

מדרש

כיבוד אב

יֵשׁ אָדָם הַמַּאֲכִיל אֶת אָבִיו מַאֲכָלִים מְשֻׁבָּחִים
וְאֵין מַעֲשָׂיו נֶחְשָׁבִים טוֹבִים וּרְאוּיִים.
וְיֵשׁ אָדָם הַמַּעֲבִיד אֶת אָבִיו עֲבוֹדָה קָשָׁה
וְנֶחְשָׁבִים לוֹ מַעֲשָׂיו רְאוּיִים וְטוֹבִים.
הָכֵיצַד?
שֶׁהָיָה אָדָם מַאֲכִיל אֶת אָבִיו מַאֲכָלִים מְשֻׁבָּחִים,
אַךְ כְּשֶׁשָּׁאַל אָבִיהוּ מֵהֵיכָן הֵם - עָנָה לוֹ בְּגַסּוּת.
וְאִלּוּ אָדָם אַחֵר הָיָה טוֹחֵן בָּרֵחַיִם,
וְהִגִּיעַ אֵלָיו שְׁלִיחוֹ שֶׁל הַמֶּלֶךְ
בְּחַפְּשׂוֹ עוֹבְדִים לַעֲבוֹדָה בְּזוּיָה וּמַשְׁפִּילָה.
אָמַר אוֹתוֹ אָדָם לְאָבִיו:
"לֵךְ אַתָּה וּטְחֵן בָּרֵחַיִם, וַאֲנִי אֵלֵךְ לַעֲבֹד אֵצֶל הַמֶּלֶךְ,
שֶׁאֶתְבַּזֶּה אֲנִי בַּעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ הַבְּזוּיָה - וְלֹא אַתָּה".
כָּךְ, שֶׁלַּמְרוֹת שֶׁהָיָה אוֹתוֹ אָדָם מַעֲבִיד אֶת אָבִיו בָּרֵחַיִם –
הָיוּ מַעֲשָׂיו נֶחְשָׁבִים טוֹבִים וּרְאוּיִים.

עַל פִּי תלמוד יְרוּשָלמִי פֵּאָה פרק א', דף ג'
מגישים: דניאל סקודרה,ערן פרבר, רז להב וגל קצב